Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


16.05.2010.

...
tijelo je zaspalo
mrtvo
duša je budna
premrtva
...

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."