Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


24.05.2010.

Volim biti podli stvor II

Neke sam natjerala da ponovo počnu slikati, neke da se pozabave vlastitom poezijom, a neke da se opet aktiviraju prozom. Jupi, jupi, je, je! Zasluge su, naravno, samo moje! Wuahahahaha! Podli stvor se raduje! Jupi, jupi, je, je!!!

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."