Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


28.05.2010.

Vidi, vidi!

Vidi, vidi
kakve makine se voze!

 

 

 

 

 

Vidi, vidi
kako budžeti se troše!

 

 

 

Vidi, vidi
kakve spodobe nas vode! 

 

 

 

 

 

Vidi koga biraš
na šta glasovi se svode! 

 

 

 

 

 

 

 

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."