Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


31.05.2010.

Molitva

Gospode,

tuđe privatnosti

poštedi me

grešnu...

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."