Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


02.06.2010.

Cover

02.06.2010.

Srećna

Sakupljeno godinama i gradovima, razdvojeno godinama i gradovima, u mojim krevetićima spava Drugarstvo.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."