Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


03.06.2010.

Mrš!

Miševi! Sve go miš! Fuj!

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."