Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


04.06.2010.

Desant na inteligenciju

Warning! Right click!

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."