Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


07.06.2010.

Iiiii jopet!

Osim što je sve go miš, sve je i go debil.

Ima li još koji dobrovoljac da mi objasni očigledno? I da me niko ne upozori kad napravim materijalnu grešku?

Ma šta ima, intelektualci? ''Alal vera, ovaj onaj, alal vera ceo kraj!''

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."