Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


09.06.2010.

Estragon Ristovski-Stojković

Nemam više ''mali, mali nesporazum sa celim svetom'', ja imam apsolutni, totalni jebeni nesporazum sa cijelim svijetom. Stvarno nije lepo da sam ja lud, a da to ne znam.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."