Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


14.06.2010.

Predizborni vokabular

amputirci

budžet, burke

civili, crkva

čekanje

ćutanje

demokratija

džamija

đaci

ekonomija

fakulteti

glad, glas, grobnice

hljeb

invalidi, izbjegli

jame

kosti, kuća

laž, lopovi

ljubav

majke, mi, mrtvi

nestali

njegovanje

oni

penzioneri, popis, porodiljsko, pravda, pravo, prosvjeta

radnici, raseljeni, rasvjetljavanje, referendum

seljaci, silovanje, sud

šutnja

terorizam, tradicija

ustav

vi, vjera

zatvor

žene, žrtve

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."