Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


18.06.2010.

Ostrvo Dobre Trave

Drugarstvo i vožnja i sunce. Kosa i vjetar, da li možeš da li želiš da si uvek tako jaka... I Chardoney. I dobra... Mačak i ja volimo sladoled... Jazz i boje. Žamor. Poslije zvjezdan svod i mrak. Razliveni semafori... Sparno je sad. Dominic Miller... Those who speak know nothing... Možda bi Crnjanski znao.<

Like those who curse their luck in too many places
And those who fear are lost

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."