Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


21.06.2010.

Prevod / Desant na inteligenciju II

Warning! Right click!

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo objavila tender. Na bosanskom. Pa ima sažetak na engleskom. U sažetku, između ostalog, stoji:

I.1. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY
...
Address: Wilson Promenade 15
...
IV.3. DATE AND PLACE OF BID OPENING
...
Location: Sarajevo, Wilson Walkaway no.15 buildings PTZ ED Sarajevo, sala 145, II floor

Sve zamišljam ponuđače kako traže po Sarajevu Wilson Promenade and Wilson Walkaway...

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."