Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


24.06.2010.

I u čemu je problem s tim vuvuzelama?

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."