Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


30.06.2010.

Na kraju su rode sletjele

Kako si me samo kupio za siću :)... I kako te volim ovog šugavog dana... :*

30.06.2010.

Otkud ja u svemu tome?

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."