Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


01.07.2010.

Jedna narodna

Pametnom i jedna dosta.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."