Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


04.07.2010.

(Ne)život po Pašiću.

Spasa mi nema, propasti ne mogu.

Ali što mi je pun bijelih mantila... A i masno bojenih bijelih zidova i aparata i igala - svega mi je pun.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."