Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


24.07.2010.

||-17-17-17-17-17-17-17-17--||

||-20-21-20-----20-21-20------||
||•------------20---------
----20-•||
||•-----------------------
---------•||
||------------------------
---------- ||
||------------------------
---------- ||

24.07.2010.

Zaključak

Muška pamet je oksimoron.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."