Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


24.07.2010.

Zaključak

Muška pamet je oksimoron.

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."