Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


03.12.2010.

Dobar glas daleko se čuje!

Oh, yeah! I feeeeeeel good!

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."