Waiting for Godot

Teatar apsurda za 35+


07.12.2010.

Dvočas fizičkog

Taa ćee Džejn Fonda...

Waiting for Godot

Korisno

Pearl Buck: "Gramatika je obilježje svakoga čovjeka. Možeš obući i najbolje odijelo, ali govor će te uvijek odati ko si."