beats by dre cheap

Kiko...

[url=http://kiko.co.ba/download/Izet%20Kiko%20Sarajlic%20-%20Sarajevska%20ratna%20zbirka%20(1992).pdf]Sarajevska ratna zbirka (1992)[/url]

Sarajevo (1961)
 
Sad nek spavaju svi naši mili i besmrtni.
Pod mostom kraj II ženske gimnazije nabujala Miljacka
                                                                                        teče.
Sutra je nedelja. Uzmite prvi tramvaj za Ilidžu.
Naravno, pod pretpostavkom da ne pada kiša.
Dosadna duga sarajevska kiša.
Kako li je bilo Čabrinoviću bez nje u tamnici!
Mi je proklinjemo, psujemo, a ipak dok pada
zakazujemo ljubavne sastanke kao da smo u najmajskijem
                                                                                            maju.
Mi je proklinjemo, psujemo, svesni da od nje nikad
Miljacka neće postati ni Gvadalkivir ni Sena.
Pa šta! Zbog toga zar manje ću te voleti
i mučiti manje kroz stradanja?
Zbog toga zar manja biće moja glad
za tobom i manje moje gorko pravo
da ne spavam kad svetu prete kuga ili rat
i kad jedine reči postaju ''ne zaboravi'' i ''zbogom''?
 
Uostalom, možda ovo i nije grad u kome ću umreti,
ali u svakom slučaju on je zaslužio jednog
neuporedivo vedrijeg mene,
ovaj grad u kome možda i nisam bio najsrećniji
ali u kome je sve moje i gde uvek mogu
naći barem nekog od vas koje volim
i reći vam da sam sam do očajanja.
U Moskvi to bih isto mogao, ali Jesenjin je mrtav
a Jevtušenko sigurno negde u Gruziji.
U Parizu kako da zovem hitnu pomoć
kad se ona nije odazvala ni na pozive Vijona?
Ovde, zovnem li i topole, moje sugrađanke,
i one čak znaće šta je to što me boli.
Jer ovo je grad u kome možda i nisam bio najsrećniji,
ali u kome i kiša kad pada nije prosto kiša.
 
 

Waiting for Godot
http://waitingforgodot.blogger.ba
29/05/2010 09:31